Sujo fall in love but not Alasandra Johnson raghu bigg boss house

Sujo will fall in love; But not alasandra !! Raghu with shocking prediction

സുജോ പ്രണയിക്കും; പക്ഷെ സാന്ദ്രയെ അല്ല!!: ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രെഡിക്ഷനുമായി രഘു

Leave a Reply